Zon op Toon en missende waarden

Ik ben een gebruiker van een Toon i.c.m. een Eneco abonnement. Recentelijk heb ik “Zon op Toon” geactiveerd. De Olisto app maakt goed verbinding met Toon.

Op de website van Eneco wordt aangegeven dat ik bij het zetten van triggers ook de beschikking zou moeten hebben over de waarden productie, teruglevering en “storing zonnepanelen” die in Toon worden weergegeven als “Zon op Toon” actief is.

E.e.a. is interessant omdat je op deze manier vanuit Olisto m.b.v. een slimme stekker b.v. de wasdroger zou kunnen starten als de teruglevering bijvoorbeeld boven de 1000 Watt komt.

Heeft iemand hier ervaring mee want ik zie deze waarden voor productie, teruglevering en storingen niet in de Olisto app onder het kanaal Toon?

Dat komt omdat de API van Toon zeer beperkt is en deze info dus niet beschikbaar is.

Wat hier staat klopt dus niet? Zie de paragraaf over zonnepanelen!

Ik heb ook Zon op Toon en ik zie die waarden toch echt niet binnen de huidige API
Het beperkt zich tot deze:

Meer info m.b.t. ToonAPI:

Er is duidelijk meer binnen handbereik.