Toon (Zon op Toon) uitbreiden met Productie

Toevoegen van “Productie” aan het Toon kanaal. Hiermee worden zonnepanelen een stralingsmeter op basis waarvan b.v. de gewenste temperatuur in de thermostaat verlaagd kan worden.

Olisto heeft geen invloed op inhoud/mogelijkheden van de Toon API.
Slimmer is om je verzoek aan Eneco te richten.

In Olisto wordt bij het Toon kanaal “Huidige netto stroomopbrengst” weergeven om op te triggeren.
Dit is de teruglevering aan “the grid”. In de specificatie van de ToonAPI wordt gespecificeerd dat als de teruglevering aan het net wordt uitgevraagd het antwoord inclusief de Productie van zonnepanelen is.
Onderstaande is de specificatie van de ToonAPI:

In de Toon App worden deze items ook getoond:

Deze weergave is afkomstig van meerdere schermafdrukken.

De waarde “Productie” wordt door Olisto dus al binnen gehaald als “Netto stroomopbrengst” in een trigger wordt verwerkt.