Request get of post

Is er ook een handleiding hoe te werken met een request?
Ik wil een wekkerfunctie maken en dan een request om een muziekzender adv tuin te maken. Of heeft iemand een voorbeeld

Ze hebben er recent een hele webpagina aan besteed.
https://olisto.com/nl/kanalen/olisto-connect/