Olisto connect waarde meegeven en HTTP request PushOver

Hallo,

Ik heb een tweetal vragen, ik maak in huis gebruik van Wireless Sensor Tags. Met deze tags kan ik oa bepalen wanneer wij uit huis zijn of thuis zijn. Hiervoor heb ik in combinatie met de Wireless Sensor Tags een zogenaamde
KumoApp draaien (dit is een Javascript met hierop toegespitste functionaliteit). Deze KumoApp genereerd een aantal soort van huis-statussen o.a. AWAY en HOME.
Met deze twee statussen wil ik Toon aansturen, hiervoor heb ik een ‘connector’ aangemaakt met Olisto Connect. Nu wil ik deze ‘connector’ aanroepen via deze KumoApp dus Javascript (JSON format) met een afhankelijke waarde (AWAY of HOME).
Ik wil dit op dezelfde wijze doen zoals ik bijvoorbeeld voor IFTTT een zogenaamde webhook aanroep namelijk:

KumoApp.httpCallExternal(“https://maker.ifttt.com/trigger/HomeState/with/key/xxxxxxxxxxxx",“POST”,’{“value1”:"’+value+’”}’);

KumoApp.httpCallExternal("https://connect.triggi.com/c/xxxxxxx",“POST”,’{“key?”:"’+value+’"};

Mijn eerste vraag is is dit mogelijk en zo ja welke Key moet ik hier opgeven om een waarde mee te kunnen geven die ik vervolgens in een trigg kan gebruiken?

Mijn tweede vraag is ik maak gebruik van een webservice genaamd PushOver. Met PushOver kan ik gespecificeerde statusmeldingen naar verschillende devices sturen (in mijn geval een iPhone). Ik wil na aansturen van Toon in een Trigg
een melding laten sturen.

De syntax hiervan ziet er in mijn KumoApp als volgt uit.

…api.pushover.net/1/messages.json",“POST”,“token=”+POToken+"&user="+POUser+"&title="+Title+"&message="+Message+"&device="+Device+"&priority="+Priority+"");

Nu zou ik PushOver willen aanroepen in een Trigg via een HTTP request is dit mogelijk?

Groet,
Raymond