OLISTO CONNECT variablelen met elkaar kunnen vergelijken

Ik mis de mogelijkheid om 2 OLISTO CONNECT variabelen met elkaar te kunnen vergelijken.

In en TRIGGI voer ik een bepaalde actie uit waarbij ik ook de waarde waarnaar het apparaat moet gaan in een variable wil zetten.

Vervolgens zou nu het apparaat de actie moeten gaan uitvoeren.

Via een WEBHOOK stuur ik nu ook een controle script op m’n eigen webserver aan. Die moet dus controleren na 5 min of ook inderdaad het apparaat die waarde heeft gehaald. Zo niet, dan moet de actie opnieuw worden uitgevoerd.

Dus vanuit een programma (PHP) stuur ik die behaalde waarde OLISTO in.

In OLISTO heb ik dan nu 2 verschillende OLISTO CONNECT variabelen.

Wat ik nu wel kan doe is een triggi maken met hierin een check of die waarde hoger, lager of gelijk is aan een handmatig daar ingevulde waarde. Maar kan dus niet daar aangeven dat hij moet vergelijken met de terug gegeven waarde.

Klopt het dat dit niet kan? En zo ja, waarom niet?

Een alternatief zou zijn dat ik via PHP die waarde zou kunnen opvragen, maar ik kom dus alleen een optei tegen om data OLISTO in te schrijven. IS er ook een optie om via PHP weer data uit te lezen die in een CONNECT variable is gezet?