Met OLISTO CONNECT Timer aansturen

Ik heb een KAKU schakelaar speciaal voor m’n zonnescherm. Ik kan dus niet aangeven dat ik hem maar 40% wil uitschuiven. Dit heb ik in de kaku app ooit opgelost door een start, dan timer van aantal sec die overeenkomt met 40% en dan een stop. Maar mooier zou zijn als ik die timerwaarde als variabele kan meegeven. En eigenlijk moet het dan ook nog vanuit de GOOGLE HOME kunnen.

Dus idee tot zover: IFTTT om het spraakcommando met variabele waarde te doen. Dan een WEBHOOK die een OLISTO CONNECT aanroept. Dan wordt er een actie gestart (zonnescherm aan) en een timer. Dan moet die variabele waarde in een OLISTO timer gezet kunnen worden. Tot op heden zie ik alleen een mogelijkheid om däar een fixed waarde in te zetten. En als timer dan verloopt wordt het stop commando gegeven.

Dus is er een optie om een olisto connect waarde in een TIMER te zetten?

Vooralsnog is het helaas niet mogelijk om een variabele waarde mee te sturen bij iets als een timer.