Meerdere woningen

Is het mogelijk om in Olisto meerdere woningen aan te maken?
Als ik nu bijvoorbeeld in de eWeLink app switch van de ene woning naar de andere, worden de de devices in de woningen niet meer herkent en moeten de Triggs opnieuw ingesteld worden.