Lyric T6 temperature variables not up to date

**App version: 2.26.0
Phone OS: Android 9
**Problem description:
I use the Google sheet channel and Lyric T6 channel to log the current temperature and set temperature.
The logged temperatures are the values from the moment I connected Olisto with the Honeywell Lyric T6 channel. The values are not updated when logging a new row to the Google sheet.

Sinds een aantal dagen werkt het, zonder dat ik iets heb veranderd. Een opmerking hierbij is dat de ingestelde temperatuur waarde niet de huidige is maar de voorgaande waarde. Na het starten van het programma wordt in de sheet de voorgaande vast ingestelde temperatuur weergegeven. Na starten van vast ingesteld 16 graden wordt de geprogrammeerde temperatuur weergegeven.

Hi Mark!

Welcome to the forum and thank you for sharing the issue. Sorry we’re getting back to you this late. Are you still experiencing this issue?

Best,
Joanna

Dit topic is na 6 dagen automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.