KAKU lichten komen niet aan

**App version: onvindbaar
Phone OS: Android________
Problem description:
Optionele tags waarbij je er minstens 1 moet kiezen, zijn niet “optioneel”!
Jullie schrijven over locatie problemen die in versie 2.4.? zijn opgelost. Nergens staat versie waarvan of waar ik dat versienummer kan vinden.

Ik heb een trigg die een 4 tal KAKU schakelaars 17 minuten voor zonsondergang aan zet als onze beide telefoons “aanwezig” zijn. Ik heb dat laatste goed ingesteld en het werkt meestal. Maar af en toe en op verschillende dagen komen de lichten niet aan. Vandaag bijvoorbeeld.

Klik op rechts onder “Meer”
Klik op “Profiel en instellingen”
Klik op rechtsboven Instellingen”
Voila!

Wat bedoel je met voila?. Ik zie bij die instellingen niet iets wat met dit probleem (dat ik ook wel eens heb) te maken heeft.

Komt er nog een reactie op mijn eigenlijke vraag? Diverse Triggs werken intussen onberekenbaar met locatie voorwaarden. Hallo?

Je vroeg waar je het versie nummer kon zien.
Daar verwees ik je even naar de plek binnen de App.

Eh, zoals gezegd had ik een “eigenlijke vraag” over diverse Triggs die onberekenbaar werken met locatie voorwaarden. Elke dag en onder diverse omstandigheden worden Triggs niet geactiveerd. Ik stelde de vraag over versie nr. omdat dit wellicht een oplossing zou zijn en ik het niet kon vinden. Zie hier de rest van mijn oorspronkelijke vraag:

Ik heb een trigg die een 4 tal KAKU schakelaars 17 minuten voor zonsondergang aan zet als onze beide telefoons “aanwezig” zijn. Ik heb dat laatste goed ingesteld en het werkt meestal. Maar af en toe en op verschillende dagen komen de lichten niet aan. Vandaag bijvoorbeeld.

Locatie kanalen blijven een terug komend probleem. Of ze reageren veel te laat of helemaal niet waar je op dat moment bent…
Het wel of niet aanwezig zijn van een gelecteerde WiFi verbinding werkt meestal veel beter.

Probleem is dat bijv. de thermostaat alleen op Afwezig mag springen als beide telefoons afwezig zijn. Een Trigg met 2 Als condities op WiFi verbinding van telefoon1 en telefoon 2 nooit activeert.